Ústav počítačových technológií a informatiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied
Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk