doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor

vedúci ústavu

PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.

zástupca vedúceho pre vzdelávanie

Ing. Marek Šimon, PhD.,
univerzitný docent

zástupca vedúceho pre IKT

doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.

tajomníčka ústavu

Pracovníci ústavu

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., univerzitná profesorka
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Mgr. Martin Kubovčík