prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. Priezvisko a meno: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Email: jiri.pospichal [at] ucm.sk
Kancelária: 310 B
Telefón: 033/ 55 65 352
Konzultačné hodiny Štvrtok 12:30 - 13:30 Denné štúdium
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus

Specification of scientific and teaching activities

Jiří Pospíchal, Prof. RNDr. DrSc.

Studies

1984 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (teraz Masarykova Univerzita), Přírodovědecká fakulta, Brno - Fyzikálna chémia
1990 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Fyzikálna chémia
1997 Titul docent - Slovenská technická univerzita v Bratislave - Aplikovaná informatika
2006 Titul profesor - Slovenská technická univerzita v Bratislave - Aplikovaná informatika
2004 Doktor vied - Slovenská technická univerzita v Bratislave - doktor technických vied v oblasti Umelá inteligencia

Lectures and seminars

2016 - Algoritmy a dátové štruktúry 2
2015 - Teória grafov a hier
2014 - Vizualizácia údajov | Bioinformatika | Kódovanie a kompresia údajov
2000 - 2003 Programovanie v jazyku C a algoritmy, 1. stupeň, prednáška a cvičenie, FCHPT STU
1990 - 2003 Neurónové siete a evolučné optimalizačné algoritmy, 3. stupeň, prednáška , FCHPT STU;
1999 - 2003 Evolučné algoritmy, 2. stupeň, prednáška, MFF UK
2002 - 2003 Informatika, 1. stupeň, prednáška a cvičenie, FSEV UK
2000 - 2002 Úvod do kognitívnych vied, 2. stupeň, prednáška, MFF UK
2005 - 2014 Evolučné algoritmy, 2. stupeň, prednáška a cvičenie, FIIT STU
2010 - 2014 Strojové učenie, 2. stupeň, prednáška a cvičenie, FIIT STU
2006 - 2014 Algebra a diskrétna matematika, 1. stupeň, časť prednášok a cvičenie, FIIT STU
2006 - 2014 Matematická Logika, 1. stupeň, časť prednášok a cvičenie, FIIT STU

Journal Editorial Board

 • Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics
 • Computing and Informatics
 • MENDEL

Conference Scientific Committee

 • SOCO2019 (14th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications) SEVILLE (SPAIN)
 • 24th International Conference on Soft Computing, June 26-28 2018 Brno, Czech Republic
 • International Joint Conference SOCO’18-CISIS’18- ICEUTE’18 San Sebastián, Spain, June 6–8, 2018
 • Intelligent Information and Database Systems, 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19–21, 2018
 • 11th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, October 19–21, 2016, San Sebastian, Spain
 • Inter. Conf. on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Salamanca, September 2013
 • Nostradamus conference, VSB Technical University of Ostrava, Czech Republic, 23rd - 25th June, 2014 SYMPOSIUM ON EMERGENT TRENDS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS September 15-17, 2013 Kosice, Slovakia 2013
 • Nostradamus Conference 2012
 • ICIT'13, The 6th International Conference on Information Technology IEEE, Al-Zaytoonah University of Jordan, http://www.zuj.edu.jo/conferences/ICIT13/Committees.html
 • ICIT'11, The 5th International Conference on Information Technology, MAY 11 – 13, 2011, Amman/Jordan
 • The 2nd International Conference On Information Technology, "Human Computer Interaction", ICIT 2005, May 3-5, 2005, Al-Zaytoonah University, Amman, Jordan
 • ICIT'09, The 4th International Conference on Information Technology, JUNE 3rd – 5th , 2009, Amman/Jordan
 • Inter. Conf. on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Burgos, 2015
 • Inter. Conf. on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, Bilbao, 2014
 • InTech - Intelligent Technologies 2014, September 11 - 13, 2014, Poprad
 • MENDEL ´16, 22nd International Conference on Soft Computing, June 8-10, Brno, Czech Republic
 • MENDEL ´15, 21st International Conference on Soft Computing, June 23-25, Brno, Czech Republic
 • MENDEL ´14, 20th International Conference on Soft Computing, June 25-27, Brno, Czech Republic
 • MENDEL ´13, 19th International Conference on Soft Computing, June 26-28, Brno, Czech Republic
 • MENDEL ´12, 18th International Conference on Soft Computing, 2012 (indexovana v Thomson zozname)
 • MENDEL ´11, 17th International Conference on Soft Computing, 2011
 • MENDEL ´10, 16th International Conference on Soft Computing,
 • 15th International Conference on Soft Computing Mendel 2009, Praha, Mendel 2009
 • International Seminar on Intelligent Systems, 2010
 • 2nd Slovak Conference on Artificial Neural Networks, Smolenice, 10-12.11.1998
 • Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 13 - 17, 1999, Orlando, Florida, USA
 • International Symposium on Computational Intelligence - Košice, Slovakia, 30.8 - 1.9, 2000
 • GECCO-2000, Bird-of-a-feather Workshops, Optimization by Building and Using Probabilistic Models, (OBUPM-2000), Las Vegas, Nevada, July 8 - 12, 2000
 • ISAS 2001, International Symposium On Adaptive Systems, Havana, March 19-23, 2001
 • 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence, TU Košice, 16-19.6. 2002
 • CYBERNETICS AND INFORMATICS ´12
 • Cybernetics and Informatics 2010

Honors and Memberships

Za aplikácie neurónových sietí odmenený za r. 1994 výročnou cenou Chem. Structure Trust Association (UK)
Usporiadavateľ Celoslovenského seminára o neurónových sieťach, Bratislava, 17. mája 1996,
Spolueditor špeciálnej sekcie časopisu MATCH - Communications in mathematical and in computer chemistry týkajúcej sa aplikácií evolučných algoritmov v chémii.
člen Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu
člen Slovenskej informatickej spoločnosti
člen EURO Working group on fuzzy sets (EUROFUSE)
predsedníctvo na obhajobách diplomových prac FIIT aj TUKE Košice
člen vedeckej rady UCM Trnava a FSI VUT Brno
Recenzovanie výskumných projektov grantových agentúr VEGA, KEGA, Austrian Science Fund

Books and Chapters


Svozil D., Kvasnička V., Pospíchal J. Introduction to multi-layer feed-forward neural networks. Chemometrics and Intell. Laboratory Systems 39(1997)43-62 (STU)
V. Kvasnička, J. Pospíchal “Canonical Indexing and Constructive Enumeration of Molecular Graphs”, J. Chem. Inf. Comp. Sci. 30, 99-105 (STU).
V. Kvasnička, J. Pospíchal a P. Tiňo Evolučné algoritmy. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2000
V. Kvasnička and J. Pospíchal A Hybrid of Simplex Method and Simulated Annealing, Chemometrics 39 (1997) 161-172 (STU)
Kvasnička V., Beňušková Ľ., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P., Kráľ A. “Úvod do teorie neurónových sietí”, IRIS Press, Bratislava, 1997 (STU).
Jiří Pospíchal and Vladimír Kvasnička: 70th anniversary of publication: Warren McCulloch & Walter Pitts - A logical calculus of the ideas immanent to nervous activity information, In Sinčák P., Hartono P. Virčíkova M., Vaščák J., Jakša R. (eds): Emergent Trends in Robotics and Intelligent Systems, Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing 316, pp. 1-13, 2015. (STU)
Kvasnička V., Pospíchal J. A Study of Replicators and Hypercycles by Hofstadter’s Typogenetics. International Journal of Signs and Semiotic Systems, 3(1), 10-26, 2014 (STU)
Kvasnička, Vladimír [34%] - Clementis, Ladislav [33%] - Pospíchal, Jiří [33%]:An Extension of Hill-climbing with Learning Applied to a Symbolic Regression of Boolean Functions. In: GECCO 2013 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, July 6-10, 2013, Amsterdam, The Netherlands [elektronický zdroj]. - New York : ACM, 2013. - ISBN 978-1-4503-1963-8. - S. 1129-1134 (STU)
Babinec, Štefan - Pospíchal, Jiří. Modular Echo State Neural Networks in Time Series Prediction In: Computing and Informatics. - ISSN 1335-9150. - 30 (2011), s. 321-334 (STU)
Pospíchal J., Varga Ľ. and Kvasnička V.Symbolic Regression of Boolean Functions by Genetic Programming Zelinka, Ivan; Snášel, Václav; Abraham, Ajith (Eds.): Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach. Series: Intelligent Systems Reference Library, Vol. 38, 2013, 2013, XII, 1100 p. 460 illus., Springer, pp. 263-286 (STU)

Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy

[1] Svozil D., Kvasnička V., Pospíchal J.: Introduction to multi-layer feed-forward neural networks. Chemometrics and Intell. Laboratory Systems 39(1997)43-62. - 216 ohlasov
[2] Kvasnička, Vladimír - Pospíchal, Jiří - Tiňo, Peter: Evolučné algoritmy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2000. - 215 s. Tab.,grafy,lit.,index s. - (Edícia vysokoškolských učebníc). - ISBN 80-227-1377-5 - 61 ohlasov
[3] Kvasnička, Vladimír - Pospíchal, Jiří: A hybrid of simplex method and simulated annealing. In: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. - ISSN 0169-7439. - Vol. 39, No. 2 (1997), s. 161-173 - 35 ohlasov
[4] Kvasnička, Vladimír - Beňušková, Ľubica - Pospíchal, Jiří - Farkaš, Igor - Tiňo, Peter - Kráľ, A.: Úvod do teórie neurónových sietí. - Bratislava : IRIS-Knižní klub, 1997. - 285 s. - ISBN 80-88778-30-1- - 37 ohlasov
[5] V. Kvasnička, Š. Sklenák, and J. Pospíchal:”An Application of Recurrent Neural Networks in Chemistry. Prediction and Classification of C NMR Chemical Shifts in a Series of Monosubstituted Benzenes”, J. Chem. Inf. Comp. Sci. 32, 742-747 (1992). - 51 ohlasov


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., univerzitná profesorka
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Mgr. Martin Kubovčík