Ing. Marek Šimon, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Email: marek.simon [at ]ucm.sk
Kancelária: 311 A
Telefón: 033/ 55 65 376
Konzultačné hodiny: Štvrtok 08:00 – 09:00 Denné štúdium
Štvrtok 10:00 – 11:00 Externé štúdium
Doporučujem overiť si či v ten deň budem v práci (dovolenka, choroba..).
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., univerzitná profesorka
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
RNDr. Martin Kubovčík
Mgr. Peter Hafner