Mgr. Martin Kubovčík Priezvisko a meno: Mgr. Martin Kubovčík
Email: martin.kubovcik [at] ucm.sk
Kancelária: 311 A
Telefón: 033/ 55 65 376
Konzultačné hodiny Pondelok 13:00 - 14:00 Denné štúdium
Štvrtok 13:00 - 14:00 Externé štúdium
 

Projekty na GitHube


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus

Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., univerzitná profesorka
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Mgr. Martin Kubovčík