Sme aj na Instagrame @UstavPTI

Uplatnenie absolventov

Local Cisco Network Academy

Sieťový akademický program Cisco Networking Academy je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania.

Viac info
cisco

Profil ústavu

Ústav počítačových technológií a informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika.

Viac info
server

Aplikovaná informatika

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 18 informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.

Viac info
server