Ústav počítačových technológií a informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijnom odbore Aplikovaná informatika. Tomu zodpovedá aj mnohočlenný tím špecialistov so širokým odborným záberom.

Ústav je aj lokálnou akadémiou Cisco Networking Academy programu firmy Cisco Systems. V rámci tejto funkcie školí študentov štvorsemestrálného sieťového programu na úrovni certifikácie CCNA.

Výskumné tímy:

 1. Počítačové informačné systémy a siete
  • Sieťová bezpečnosť
  • Paralelné a distribuované systémy
 2. Multimediálne, grafické a e-learningové systémy
  • Vývoj inteligentných hier
  • Multimediálne systémy
  • Blended learning system
 3. Výpočtová inteligencia
  • Neurónové siete
  • Modelovanie a simulácia
  • Dolovanie dát
Viac info
Aplikovaná informatika