Ing. Miroslav Beňo, PhD. Priezvisko a meno: Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Email: miroslav.beno [at] ucm.sk
Kancelária: 310 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Pondelok 14:30 - 15:30 Externé štúdium
Utorok 10:15 - 12:15 Denné štúdium
 


Zoznam publikačnej činnosti
ORCID
Scopus

Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., univerzitná profesorka
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Mgr. Martin Kubovčík