doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD. Priezvisko a meno: doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.
Email: --
Kancelária: 303 A
Telefón: 033/ 55 65 383
Konzultačné hodiny Streda 09:00 - 12:00 Denné štúdium
 


na obsahu sa pracuje


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., univerzitná profesorka
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
RNDr. Martin Kubovčík