doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. Priezvisko a meno: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Email: --
Kancelária: 307 A
Telefón: 033/ 55 65 385
Konzultačné hodiny Pondelok 08:00 - 10:00 Denné štúdium
Pondelok 10:00 - 11:00 Externé štúdium
 

2.ročník
Úvod do databázových systémov


na obsahu sa pracuje


Pracovníci katedry

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., univerzitná profesorka
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univerzitný profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD., univerzitná docentka
Ing. Marek Šimon, PhD., univerzitný docent
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
RNDr. Martin Kubovčík